Boeteclausule Private Overeenkomst

Toetredings- of boeteclausule ivm ongeoorloofd toetreden tot mijn Security Agreement/Private Overeenkomst of Zekerheidstellingsovereenkomst.

Security Agreement UCC-1 registration File Number : 2023-193-3714-7

De toetredingsclausule van de Zekerheidstellingsovereenkomst bepaalt dat elke poging tot toetreding van elke derde partij slechts mogelijk is tegen betaling van een door ondergetekende bepaald geldbedrag dat kan oplopen tot 5 miljoen US dollar of 2000 kg puur goud.

Straftitels or Criminal Titles

Door mij berekende boetes en bijhorende celstraffen staan uitvoerig omstreden in mijn ALgemene Voorwaarden.

Door mij berekende boetes en bijhorende celstraffen indien u moedwillig mijn onvervreembare mensenrechten ondermijnt, beschadigt of vernietigd mag ik zelf samenstellen op basis van eigen inzicht.

In het algemeen kan ik aangeven dat ik waarschijnlijk 1000 gouden muntsukken zal rekenen per overtreder.

Indien er samenzwering plaats vind jegens mijn onverveembare mensenrechten dan zal ik de totale boete verdubbelen wegens gepleegde samenzwering.

Deze boetes en celstraffen zullen hoofdelijk per persoon en of mens verhaald worden.

Kosten schema ivm beschadigen van mijn geboorterecht(en)
Voorwaarden tarievenlijst SHAEF pagina 01
Voorwaarden tarievenlijst SHAEF pagina 02