Status standing en jurisdictie

Status

1) (Lat.) standtoestandstatus quo, toestand waarin zich iets bevindt of op een bepaalden tijd bevond: het status-quo handhaven, geene verandering in den stand der zaken brengen; status quo ante (helium), politieke toestand van een staat vóór den oorlog.

Standing

1) Aanzien 2) Distinctie 3) Goede stand 4) Hoge maatschappelijke stand 5) Hoge sociale rang 6) Importantie 7) Maatschappelijke rang 8) Maatschappelijke stand 9) Niveau 10) Positie 11) Rang 12) Stand 13) Status 14) Verdedigingsrede 15) Vooraanstaande positie in de maatschappij


Jurisdictie

1) Gezagsgebied 2) Juridische term 3) Rechterlijke bevoegdheid 4) Rechtsbevoegdheid 5) Rechtsgebied 6) Rechtsmacht 7) Rechtspraak

https://hmn.wiki/nl/Jurisdiction

https://nl.abcdef.wiki/wiki/Jurisdiction_of_the_International_Court_of_Justice