LIVE-LIFE-CLAIM


Live-Life-Claim van: : Eike: [Muller]. 👇👇👇

Wat is een Live-Life-Claim

Inleiding:

Bij het gemeentehuis wordt een document om jezelf levend te verklaren een ‘Attesta da Vita’ genoemd en dient voornamelijk als document om in het buitenland formele zaken te regelen. Dit document is een half jaar geldig.

De Levende Mens

Jezelf Levend verklaren met behulp van een Live-Life-Claim ofwel LLC is jouw eerste stap om uit de fictionele wereld, een sprookje, in de wereld van waarheid en feiten te stappen. Dit noemen wij het corrigeren van jouw status als dode, legale fictie naar Levende Mens met jouw Naam geschreven als voor-Naam, los van jouw achter-NAAM, in correct syntax grammar geschreven  als : Klaas-Jan: Jansen, of als je een andere methode hanteert als Klaas vdf Jansen (vdf staat dan voor ‘van de familie’). Jouw Naam is dus jouw voornaam met daarachter de toevoeging met de bloedlijn waar je uit voortkomt. Deze toevoeging met jouw NAAM in hoofdletters is daarom niet jouw Naam, maar een oorzakelijk feit met een betrekking op jouw voor-Naam. De Naam zoals hierboven geschreven komt in geen enkel overheids-register voor. Jij maakt daarom geen deel uit van het systeem.

De legale fictie

De pasgeboren baby is verwisseld met de placenta welke afsterft, nadat de navelstreng is doorgesneden.

Het systeem, de Staat, heeft jou vanaf jouw aangifte bij het gemeentehuis gedegradeerd tot een asset, een item, ding of entiteit die potentiële of actuele waarde vertegenwoordigt voor het bedrijf waar het toe behoort. Deze asset, jij dus, wordt als dode entiteit beschouwd door het systeem om winst maximalisatie mee te kunnen behalen voor het bedrijf als onderdeel van het systeem en wordt aangeduid als jouw ‘achter-NAAM’ (wat dus helemaal geen achternaam is) als KJ JANSEN of een variatie hierop. Welke variant het systeem ook gebruikt, jij wordt altijd primair aangeduid met jou zogenaamde achter-NAAM. Met deze NAAM sta jij in alle registers van de Staat.

Registratie = contract = licentie = slavernij

Registreren betekent afstand-doen-van ofwel overdragen-van-eigendom. In dit geval de aangifte van jouw geboorte door één van jouw ouders, waarbij zij jou zonder dat zij hierover waren geïnformeerd hebben overgedragen aan de Staat. Dit is de reden dat je geen rechten meer hebt; het lijkt alleen zo dat je nog rechten hebt, zoals een uitkering, stemrecht, vrije meningsuiting, onpartijdige rechtspraak, etc. Deze rechten heb je echter alleen zolang jou dit wordt toegestaan, maar kan ten alle tijden naar willekeur worden afgenomen zonder dat je precies ziet hoe dit gebeurt.

Eén van de meest schrijnende voorbeelden is natuurlijk dat er jaarlijks vele duizenden kinderen door Jeugd’zorg’ in samenwerking met de politie uit huis bij hun ouders worden weggesleurd, omdat de ouders volgens hun mening niet goed voor hun kinderen zouden zorgen en waarvoor talloze drog-redenen worden gebruikt.

Dit kan de Staat legaal blijven doen, zolang jij nog als legale fictie te boek staat en je status nog niet hebt gecorrigeerd.

Contracten

Alles is onderhevig aan contracten, deze staan boven de wetten van een land. De aangifte van jouw geboorte resulteert in het opstellen van een geboorte certificaat waar een Verzekeraar een bedrag op stort en waarmee na verloop van 7 jaar op de internationale Beurzen wordt gehandeld. Het recht dat de Staat denkt te hebben door jou je rechten, geld en vrijheid te kunnen ontnemen is gebaseerd op  dit stilzwijgende contract dat zij met jou hebben op grond van jouw geboorte-registratie. Door hier niets aan te doen geef jij stilzwijgend toestemming dat er zo met jou wordt omgegaan.

Wanneer jij je hiertegen verzet dan ben je strafbaar, want je bent onder contract en moet je houden aan de voorwaarden van het contract. Afspraak is afspraak!

Dat jij niet op de hoogte bent van deze afspraak is jouw verantwoordelijkheid wat heeft geresulteerd in het feit dat jij een lijfeigene/ onderdaan/ loonslaaf/ belastingbetaler/ burger bent, maar zeker geen Mens van vlees en bloed met een bezieling en een eigen vrije wil.

De LLC als startpunt

Met de LLC zet je je eerste stap om los te komen van dit valse contract. De LLC is echter slechts een stuk gereedschap om jouw wereld opnieuw in een gezonde relatie met de Schepper en jouw medemens, in te gaan richten. Zodra je jouw LLC op zak hebt dan begint het bouwen van jouw wereld pas echt.

De fasen na opstellen LLC

De fasen zoals hier beschreven zijn een leidraad en kunnen voor wat betreft de volgorde naar eigen inzicht worden ingezet. Wel goed om je te organiseren in groepen en zoveel mogelijk support te zoeken, zoals wij doen met ons platform ‘Burgerrechtsherstel.com’. Wij verzorgen lidmaatschappen met voordelen voor leden; wij hebben Telegramgroepen; wij geven workshops, zowel life als via Zoom en verzorgen (juridische) documentatie om dit pad naar autonomie met elkaar te kunnen volgen.

Fase 1:

Schrijven van brieven in contract vorm naar overheids instanties, zoals de Kiesraad, het RIVM, Stichting donorgegevens die ons in een hernieuwde valse contract proberen te loodsen, teneinde onze rechten en lichaamsintegriteit te ontnemen.

Fase 2:

Verbreken valse contracten door het werken met juridische brieven aan alle drie de belastingdiensten, gemeentelijk, regionaal en landelijk, schulden op jouw legale fictie teniet doen bij kredietverstrekkers; boetes van CJIB teniet doen en meer.

Fase 3:

Nieuwe contracten afsluiten als Mens, vanuit jouw in contract vastgelegde bevoegdheid als Rechtspersoon/legale fictie, wat jij niet bent, maar wat een bevoegdheid is met een (B)urger-(S)laven-(N)ummer. Op deze wijze kun je toch gebruik maken van deze Rechtspersoon op jouw NAAM, omdat jij je het gebruik ervan contractueel hebt toegeëigend.

Fase 4:

Opstellen van een diplomatiek paspoort wat wij echter niet zo gaan noemen, maar dit zullen wij gaan aanbieden onder de naam Bill of Lading.

Fase 5:

Aanspreken hogere bestuurslagen met geavanceerde wetenschappelijk onderbouwde strategieën. 

LLC aanbieders

In onze workshops werken wij met een eigen ontwerp LLC met 2 getuigen welke is afgeleid van de eerste aanbieder en pionier op dit gebied : David-Wynn: Miller.

De huidige opvolgers van David, die elkaars positie bestrijden, zijn : Mark-Kishon: Christopher, en : Russell-Jay: Gould. Via hun beider websites kun je ook een LLC bestellen. 

Disclaimer

Wij zitten in een tijdsgewricht dat in Bijbelse profetieën ‘De grote Verdrukking’ wordt genoemd. Dit is een periode van 1335 dagen (Dan.12:14) welke juni 2021 is begonnen. Een panklare oplossing is dus niet aan de orde; wij zullen hier doorheen moeten zien te komen. Door de druk die de omstandigheden op ons uitoefenen, worden wij geconfronteerd met de essentie van wie wij werkelijk zijn. Wij zijn maximaal afgedwaald van onze zielsbestemming en dit proces is het pad terug naar Huis. Wij zijn als gouderts dat door het vuur heen moet om omgesmeed te kunnen worden tot gelouterd goud (Op.3:18). Hoe dieper wij in een Levende Relatie komen met de Schepper YHWH en Zijn Bemiddelaar Yeshua, des te minder wij last zullen hebben van de verdrukking. 

Belangrijke links: