Historische Affidavit

AFFIDAVIT – Een schriftelijke verklaring die onder ede of belofte wordt bevestigd.

Een Affidavit of be√ędigde verklaring is een vrijwillige, onder ede afgelegde verklaring die als verificatie voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. De verklaring wordt getuigd en ondertekend door een notaris of een andere daartoe bevoegde ambtenaar. Eenmaal ondertekend is het document juridisch bindend en kan de ondertekenaar worden aangeklaagd wegens meineed als de be√ędigde verklaring valse informatie bevat.

AFFIDAVIT – A written statement confirmed under oath or affirmation.

An affidavit is a voluntary, sworn statement made under oath, used as verification for various purposes. The statement is witnessed and signed by a notary public or other law official authorized to do so. Once signed, the document is legally binding and the person signing is subject to being charged with perjury if the affidavit contains false information. To explore this concept, consider the following affidavit definition.

Dit is een Affidavit samengesteld door R.T.G. Brekel welke de geschiedenis van de Nederlandse Staat beschrijft. Hierin wordt duidelijk aangetoond dat al het Bestuur en dus ook de rechtbanken onbevoegd zijn vanaf 1945.  Deze Affidavit is naar alle rechtbanken in Nederland gestuurd.