1e Kennisgeving SVK

SVK = Soevereiniteitsverklaring

Hieronder mijn eerste Kennisgeving Soevereiniteitsverklaring verzonden aan:

: MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN:

~ DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN: WOPKE HOEKSTRA;

~ DE MINISTER VAN BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: LIESJE SCHREINEMACHER.

Deze eerste Kennisgeving SVK is door bovenstaande Ministers op 16-09-2022 aangetekend ontvangen.

De MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN: WOPKE HOEKSTRA heeft binnen de aangegeven 45 dagen Trustwet niet gereageerd op mijn kennisgeving, daarmee hebben WOPKE HOEKSTRA/Wopke Hoekstra en LIESJE SCHREINEMACHER/Liesje Schreinemacher stilzwijgend mijn hernieuwde status als Soevereine man erkend namens de Staat Der Nederlanden.

Kennisgeving Soevereiniteitsverklaring 01 – ontvangen door W. Hoekstra op 16-09-2022.