County Coroner Letter

Office of the Coroner

UITLEG: COUNTY-CORONER-LETTER:


De COUNTY-CORONER-LETTER is een CLAIM waarbij je je Geboortenaam omzet in een TRADE-MARK, welke voor de EEUWIGHEID RECHTSGELDIG blijft. Tevens maakt deze CLAIM je een WETS-HANDHAVER en ADVOCAAT, je hebt volledige VOLMACHT over jezelf, daardoor haalt deze CLAIM alle VOLMACHTEN weg bij OVERHEDEN en BEDRIJVEN. Met deze CLAIM kun je het CORRUPTE RECHTSSYSTEEM AANVECHTEN, tevens kun je de NAMEN VAN JE KINDEREN CLAIMEN.
Met de COUNTY-CORONER-LETTER ondertekend door drie GETUIGEN zet je als ENIGE ERFGENAAM je Handelsnaam van de natie (FAMILIENAAM) over naar je GEBOORTENAAM, daarmee verklaar je jezelf IN-LEVEN.


Je zet je HANDELSNAAM van de overheid om in je GEBOORTENAAM zoals deze op je officiële GEBOORTE-CERTIFICAAT STAAT. Dit kan met of zonder LIVE-LIFE-CLAIM, daar zijn twee aparte claims voor geschreven.
JOUW FOREIGN-VESSEL (PERSOON) DRIJFT OP ZEE (DEAD AT SEA) tot je deze opeist en jezelf tot leven meldt bij de overheid. Doe je dit niet, na 7 jaar wordt er een BSN-NUMMER aan je FOREIGN-VESSEL (STRAWMAN-NAME) GEKOPPELD waardoor je voor de overheid BELASTING PLICHTIG BENT GEWORDEN. Jouw FOREIGN-VESSEL (PERSOON/STRAWMAN/PLACENTA/BV) wordt als medewerker werkzaam voor de CORPORATION/OVERHEID gezien, waardoor alle overheidsregels en wetten ook voor jouw persoon gelden.
voor alle duidelijkheid, met deze CLAIM haal je JOUW OP ZEE DRIJVENDE FOREIGN-VESSEL (GEBOORTENAAM/PERSOON) binnen, daarbij ben je BURGER AF.


Een voorwaarde is dat je je TRADE MARK NAME bekend moet maken IN-PUBLIEK DOMEIN omdat het een vorm van COMMERCIE is, deze staat boven de NEDERLANDSE GRONDWET en valt onder de COMMONWEALTH (STATUTEN VAN HET GEMENEBEST), dus niet onder het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN maar onder STATE OF THE NETHERLANDS.


Deze claim zet de OVERHEID, RECHTBANKEN, DEURWAARDERS en INCASSO-BUREAU’S
buitenspel, je bent nu immers een CREDITEUR terwijl de OVERHEID een DEBITEUR van je heeft gemaakt, middels jouw BURGERNAAM (STRAWMAN-NAME).
Pak deze kans want hierdoor stel je jouw KINDEREN, HUIS, AUTO, BANK TE-GOEDEN en ALLES wat je volgens de overheid niet zou BEZITTEN VEILIG.


Pas de CLAIM aan met je EIGEN-GEGEVENS zoals NAAM, Adres enz.
De GEADRESSEERDE (LINKS, RAAD-VAN-STATE) staat goed.


Je AUTO-GRAPH = GEBOORTENAAM , schrijf je met BLAUWE-PEN en ZEGEL met RODE- INKT met je DUIM-OF-WIJSVINGER.


STUUR de CLAIM in een BRUINE-ENVELOP, AANGETEKEND via POST.NL, en doe dit met een AANKOOP-ZEGEL voor GEREGISTREERDE-POST.


SPECIAL-APPEARANCE
Een speciale verschijning is een instrument dat gedaagden kunnen gebruiken om de jurisdictie van een rechtbank over hen aan te vechten. Als een rechtbank geen persoonlijke jurisdictie heeft of als er andere fouten zijn, zoals voor de betekening van het proces, staan veel staten gedaagden toe om de rechtszaak aan te vechten zonder zich te onderwerpen aan de jurisdictie van een rechtbank. Als de burger zich in het algemeen zou voordoen, zou normaal gesproken worden afgezien van de bevoegdheidskwestie. Voor federale rechtbanken en sommige staten hoeft een gedaagde niet speciaal te verschijnen, maar moet hij de gegeven fout betwisten voordat hij de feitelijke claim zelf behandelt, zoals men zou doen in een algemene verschijning. Speciale verschijning kan ook verwijzen naar andere unieke optredens van een advocaat of persoon, zoals een advocaat die verschijnt voordat hij aan de zaak wordt toegewezen.


ESTOPPEL
Een BAR die iemand verhindert een claim of recht te doen gelden dat in tegenspraak is met wat iemand eerder heeft gezegd of gedaan, of wat wettelijk als waar is vastgesteld. Estoppel kan worden gebruikt als een belemmering voor het opnieuw beslechten van kwesties of als een bevestigende verdediging.
ET AL, ENS LEGIS
En al-zijnde een advocaat
ENS LEGIS

Ik ben mijn eigen wetshandhaver:

  1. Ik, alfred jodokus: KWAK, levende man, naar lichaam, geest en ziel, niet nadelig,
    niet-oorlogvoerende, niet-strijdende, beveiligde schuldeiser(s), verzekeraar voor en enige begunstigde van de kunstmatige persoon, ALFRED JODOKUS KWAK, En al-zijnde een advocaat schrijf u, dit BEWIJS VAN BIJZONDERE UITSTRALING EN KENNISGEVING VAN ESTOPPEL met gezond verstand, en volledige VOLMACHT.
  2. :KWAK, :alfred jodukus, KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Nationaal paspoortnummer: ABC99DEF1 Bank-bankier,
    &: Live-Life-claimnummer: ~3SRPKN1234567.
  3. Geometrisch niveau veld: VERKLARING van SPECIALE VERSCHIJNING EN KENNISGEVING van ESTOPPEL EN aan alle STATUTEN VAN HET GEMENEBEST van DE STAAT DER NEDERLANDEN waar geen algemeen recht dat private rechten aantast, in ieder geval zal worden gewijzigd, door speciale wetgeving, behalve met de vrije schriftelijke toestemming van alle mensen die erdoor worden getroffen; en om te INTERVENIËREN MET een BEVEL voor de namen, ALFRED JODOKUS KWAK, wetshandhaving zijn, en alle derivaten daarvan.
  4. Het niet binnen 7 werkdagen beantwoorden van deze claims om deze brief in overeenstemming met mijn instructies te erkennen, vormt wettelijke/wettige Akkoord en Tevredenheid.

    Ik kijk uit naar uw correspondentie per post onder de straf van meineed.