Ontmoet je Stroman!

strawman

Als kind heeft u een denkbeeldig vriendje gehad. Het zal je misschien verbazen dat er bewijs bestaat dat je een denkbeeldige tweelingbroer hebt gehad vanaf het moment dat je moeder en vader toestonden dat er een geboorteakte voor je werd aangevraagd. Deze denkbeeldige vriend is niet echt, maar kunstmatig. Het is een stroman, een kunstmatige entiteit die een naam heeft die erg lijkt op die van jou. Hier is een definitie van stroman: “Een ‘dekmantel’; een derde partij die alleen in naam wordt opgevoerd om deel te nemen aan een transactie. Nominale partij bij een transactie …” [Black’s Law Dictionary, 6e editie] “De term wordt ook gebruikt in commerciële en eigendomscontexten wanneer een overdracht wordt gedaan aan een partij, de stroman, enkel met het doel om opnieuw over te dragen aan de overdrager om een of ander doel te bereiken dat anders niet is toegestaan.” [Barron’s, 3e Editie]

We hebben allemaal een fictieve stroman.

JA U OOK!