Publieke bekendmaking

DEZE WEBSITE VALT ONDER MIJN ONVERVREEMDBARE RECHT OP VRIJE MENINGSUITING.

DEZE WEBSITE IS GEMAAKT VOOR EDUCATIEVE DOELEINDEN.

UVRM Article 19 – English

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

UVRM Artikel 19 – Nederlands

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting; dit recht omvat de vrijheid zonder inmenging een mening te koesteren en door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

UVRM Article 18 – English

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

UVRM Artikel 18 – Nederlands

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in onderricht, in de praktische toepassing, in eredienst en in het onderhouden van geboden en voorschriften.

DEZE WEBSITE IS EEN PUBLIEKE BEKENDMAKING TEVENS KENNISGEVING VAN MIJN STATUS, STANDING EN JURISDICTIE ALS SOEVEREIN VRIJE MAN.

IK BEN TE ALLEN TIJDEN, ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN, BESCHERMD DOOR GOD MIJN SCHEPPER.

MIJN SCHEPPER GAF MIJ MIJN ONVERVREEMDBARE ALLODIALE MENSENRECHTEN.

DEZE RECHTEN ZIJN ALTIJD EN ONVERVREEMDBAAR DWZ NIET AF TE PAKKEN OF OVER TE DRAGEN AAN EEN ANDER.

DEZE WEBSITE IS HET RESULTAAT VAN EEN MAN DIE ZIJN FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN OP EEN OPENBARE PLAATS ZOALS DEZE WEBSITE EN/OF ANDERE SOCIALE MEDIAPLATFORMS ALS TELEGRAM, WHATSAPP ETC UITOEFENT.

VOLGENS DE WETTEN VAN DIT LAND IS DIT GEEN HAATZAAIEN/HAATSPEECH, U MAG MIJN ONVERVREEMBARE MENSENRECHTEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID INPERKEN, BESCHADIGEN, ONTNEMEN OF AFPAKKEN.

Lees en eerbiedig mijn Wilsverklaring, Algemene Voorwaarden, Soevereiniteitsverklaring, Live-Life-Claim & overige Verklaringen, alles gepubliceerd op mijn website in het Publieke Domein hangende onder mijn QR-code onder TM/C.

Ik ben niet verantwoordelijk voor de stappen die anderen ondernemen naar aanleiding van de informatie op deze website.

Sta open voor nieuwe inzichten.

Wees respectvol en geduldig, luisteren en observeren is vaak belangrijker dan reageren of praten.

Handel naar eigen verantwoordelijkheid en inzicht.

hoop dat iedereen de informatie op deze website gebruiken kan om vanuit een oprecht eerlijk hart zijn of haar spirituele pad naar dieper zelfinzicht te vervolgen.

Eventuele trollen of stoorzenders worden direct verwijderd.

Succes gewenst, Eike 🙏2 gedachten over “Publieke bekendmaking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *